Tag Archives Cable USB Lindy

Cable usb là một thiết bị cũng khá quan trọng với những chiếc bàn phím cơ sử dụng dây kết nối có thể tháo rời. Việc sắm một chiếc cable custom cho bàn phím cơ cũng là một thú vui hay một sự nâng cấp cho chiếc bàn phím cơ yêu thích. Có thể nói tại thời điểm này tại…

Close