Tag Archives Cách cài đặt Multisite WordPress

WordPress Multisite là gì ? Worpdress Multisite là một chức năng tạo nhiều blog có dạng subdomain hoặc domain.com/blog chỉ trên 1 code wordpress duy nhất. Với Worpdress Multisite, ta có thể tạo một hệ thống blog có dạng như wordpress.com mà không cần cài đặt code wordpress nhiều lần. Tất cả các blog mới sẽ sử dụng chung 1…

Close