Tag Archives GTX 1070

Theo những tin tức nhận được thì NVIDIA sẽ giới thiệu card màn hình GeForce GTX 1080 và GTX 1070 tại GPU Technology Conference 2016 NVIDIA sẽ giới thiệu card màn hình GeForce GTX 1080 tại GPU Technology Conference 2016 Như vậy là ngoài việc NVIDIA sẽ giới thiệu card màn hình GeForce GTX 1080 và GTX 1070 tại GPU…

Close