Tag Archives Plugin RSS Poster PRO

Ngoài việc hướng dẫn lấy tin tức tự động ra (sử dụng Plugin RSS Poster PRO), mình share thêm 2 plugin nữa cho chuẩn hệ thống auto. Plugin SEO Auto Links & Related Posts với tính năng Auto Tag nội dung bài viết, hiển thị các bài viết liên quan,  phiên bản trả phí Premium mình tự mua. Plugin NextScripts:…

Close